6/12/2018

New Papers June 4 – 10, 2018 (Elsevier)


New Papers June 4 – 10, 2018 (Elsevier)

Chemical Geology
Hehe Jiang, Cin-Ty Lee, William G. Parker

Geochimica et Cosmochimica Acta
Keaton M. Belli, Martial Taillefert

Peter E. Carlson, Nathaniel R. Miller, Jay L. Banner, Daniel O. Breecker, Richard C. Casteel

Paulina Pinedo-González, A. Joshua West, Antonio Tovar-Sanchez, Carlos M. Duarte, Sergio A. Sañudo-Wilhelmy

Global and Planetary Change
Hubert Wierzbowski, David Bajnai, Ulrike Wacker, Mikhail A. Rogov, Jens Fiebig, Ekaterina M. Tesakova

María J. Ramos-Román, Gonzalo Jiménez-Moreno, Jon Camuera, Antonio García-Alix, R. Scott Anderson, Francisco J. Jiménez-Espejo, Dirk Sachse, Jaime L. Toney, José S. Carrión, Cole Webster, Yurena Yanes

Tobias Schneider, Henrietta Hampel, Pablo V. Mosquera, Wojciech Tylmann, Martin Grosjean

Lin Zeng, Shuangwen Yi, Huayu Lu, Yingyong Chen, Fang Lei, Zhiwei Xu, Xianyan Wang, Wenfang Zhang

Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology
Iria García-Moreiras, Vera Pospelova, Soledad García-Gil, Castor Muñoz Sobrino

Ignacio A. Lazagabaster, Antoine Souron, John Rowan, Joshua R. Robinson, Christopher J. Campisano, Kaye E. Reed

Jia Jia, Hao Liu, Fuyuan Gao, Dunsheng Xia

Hongxuan Lu, Weiguo Liu, Weijuan Sheng

J. Coates-Marnane, J. Olley, J. Tibby, J. Burton, D. Haynes, J. Kemp

 H.P. Borgaonkar, Naveen Gandhi, Somaru Ram, R. Krishnan

Xiangkuan Zhao, Xinqiang Wang, Xiaoying Shi, Dongjie Tang, Qing Shi

Huajin Chang, Xuelei Chu, Lianjun Feng, Jing Huang, Yali Chen

James R. Super, Karen Chin, Mark Pagani, Hui Li, Clay Tabor, David M. Harwood, Pincelli M. Hull

Quaternary Geochronology
Xiao Fu, Tim J. Cohen, Kirstie Fryirs

Quaternary International
Ignacio García-Sanz, Juan Usera, Jordi Guillem, Alicia Giner-Baixauli, Carmen Alberola

Ana Fagoaga, Francisco J. Ruiz-Sánchez, César Laplana, Hugues-Alexandre Blain, Rafael Marquina, M. Dolores Marin-Monfort, Bertila Galván

Quaternary Science Reviews
Dennis Dahms, Markus Egli, Derek Fabel, Jon Harbor, Dagmar Brandová, Raquel de Castro Portes, Marcus Christl

Xingxing Wang, Zhimin Jian, Andreas Lückge, Yue Wang, Haowen Dang, Mahyar Mohtadi

L.G.J. van Bree, F. Peterse, M.T.J. van der Meer, J.J. Middelburg, A.M.D. Negash, W. De Crop, C. Cocquyt, J.J. Wieringa, D. Verschuren, J.S. Sinninghe Damsté